Beste ouders, kinderen,

We wensen iedereen een fijne start van het nieuwe schooljaar!

We blijven vragen om bij twijfel over de gezondheid van uw kind, uw huisarts te contacteren.
Neem - indien nodig - vervolgens contact met ons op betreffende het therapieprogramma van uw kind.

Hier alvast nog even onze algemene richtlijnen op een rijtje:
Kom enkel als je gezond bent en een afspraak hebt. Wacht buiten tot we jouw kind ophalen of terug brengen (met mondmasker voor iedereen >12 jaar). Therapeut en kind wassen de handen voor en na de therapie. In het lokaal mag het mondmasker af als er genoeg afstand (1,5m) kan gehouden worden. Zo niet, blijft het mondmasker aan of zorgen we voor een ‘plexiescherm’ op tafel. Zo kan iedereen veilig werken.

team CAR Brussel

Centrum voor ambulante revalidatie Brussel

staat in voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren van 2 jaar tot 19 jaar, met uiteenlopende problematieken op vlak van ontwikkeling en gedrag:

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ASS (Autismespectrumstoornis), Complexe ontwikkelingsstoornissen (DCD, taalstoornis, dyslexie, dyscalculie; steeds in combinatie met een andere problematiek), Verstandelijke beperking, Vroeg revalidatie, Gedrags- en emotionele problemen.

Het centrum is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en heeft een revalidatieovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Om in aanmerking te komen voor onderzoek en/of behandeling in ons centrum dient u aangesloten te zijn bij een mutualiteit. De mutualiteit betaalt de revalidatiekosten (onderzoek en behandeling), behalve het remgeld dat evolueert met de index.

De CAR worden erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Als erkende gezondheidsvoorziening kunnen de CAR beroep doen op de financiële steun van het Vlaamse Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).


© 2020 CAR Brussel, All Rights Reserved