Beste ouders, kinderen,

sinds maandag 23/5/2022 zijn er een aantal versoepelingen in de mondmaskerplicht doorgevoerd. Hierdoor mogen we nu ook in het CAR de mondmaskers meestal weglaten. Het mondmasker is niet langer verplicht in de wachtzaal of bij verplaatsingen doorheen het gebouw, evenmin als bij therapieën die beperkt contact tussen therapeut en kind vragen. We vragen wel het mondmasker te blijven dragen indien je ziekte/verkoudheidsklachten vertoont of een hoogrisicoconact hebt gehad binnen de 7 dagen voor de afspraak in het CAR. Indien jullie wensen dat het mondmasker standaard verder wordt gedragen bij de therapieën met jullie kind, vragen we dit aan ons door te geven.

Verder blijven we onze algemene prenventiemaatregelen toepassen:
Therapeut en kind wassen de handen voor en na de therapie en de ruimtes worden permanent verlucht.

Aarzel niet telefonisch contact met ons op te nemen indien u vragen hebt!

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!
team CAR Brussel

Centrum voor ambulante revalidatie Brussel

staat in voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren van 2 jaar tot 19 jaar, met uiteenlopende problematieken op vlak van ontwikkeling en gedrag:

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ASS (Autismespectrumstoornis), Complexe ontwikkelingsstoornissen (DCD, taalstoornis, dyslexie, dyscalculie; steeds in combinatie met een andere problematiek), Verstandelijke beperking, Vroeg revalidatie, Gedrags- en emotionele problemen.

Het centrum is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en heeft een revalidatieovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Om in aanmerking te komen voor onderzoek en/of behandeling in ons centrum dient u aangesloten te zijn bij een mutualiteit. De mutualiteit betaalt de revalidatiekosten (onderzoek en behandeling), behalve het remgeld dat evolueert met de index.

De CAR worden erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Als erkende gezondheidsvoorziening kunnen de CAR beroep doen op de financiële steun van het Vlaamse Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).

RPR CAR Brussel vzw: Brussel
ondernemingsnummer 0408 347 927
erkenningsnummer R 254
VAZG nummer 953 104 18


© 2020 CAR Brussel, All Rights Reserved