Beste ouders, kinderen,

We hopen dat jullie gezond en wel zijn en dat jullie de moed er in kunnen houden.
Het was fijn om de voorbije weken zoveel kinderen te kunnen bereiken via alternatieve kanalen. Alvast bedankt voor alle inzet! 

Vandaag zijn we klaar voor een nieuwe fase!
De nieuwe richtlijnen vanuit het “Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid” geven ons de kans de therapieën ter plaatse terug op te bouwen.
We bellen jullie vanaf 13 mei op om samen te bekijken of het mogelijk is 1 of meerdere therapieën voor jouw kind in het CAR herop te starten en welke begeleidingen we via de computer, smartphone,… verderzetten.

Hier alvast enkele richtlijnen:
Kom enkel als je gezond bent en een afspraak hebt. Wacht buiten tot we jouw kind ophalen of terug brengen (met mondmasker voor iedereen >12 jaar). Therapeut en kind wassen de handen voor en na de therapie. In het lokaal mag het mondmasker af als er genoeg afstand (1,5m) kan gehouden worden. Zo niet, blijft het mondmasker aan of zorgen we voor een ‘plexiescherm’ op tafel. Zo kan iedereen veilig werken.

Indien je met vragen zit, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag verder!

Groeten van Team CAR Brussel

Het centrum voor ambulante revalidatie Brussel staat in voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren van 2 jaar tot 19 jaar, met uiteenlopende problematieken op vlak van ontwikkeling en gedrag:

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ASS (Autismespectrumstoornis), Complexe ontwikkelingsstoornissen (DCD, taalstoornis, dyslexie, dyscalculie; steeds in combinatie met een andere problematiek), Verstandelijke beperking, Vroeg revalidatie, Gedrags- en emotionele problemen.

Het centrum is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en heeft een revalidatieovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Om in aanmerking te komen voor onderzoek en/of behandeling in ons centrum dient u aangesloten te zijn bij een mutualiteit. De mutualiteit betaalt de revalidatiekosten (onderzoek en behandeling), behalve het remgeld dat evolueert met de index.

De CAR worden erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Als erkende gezondheidsvoorziening kunnen de CAR beroep doen op de financiële steun van het Vlaamse Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).


© 2020 CAR Brussel, All Rights Reserved