Beste ouders, kinderen,

We zijn genoodzaakt de richtlijnen mbt mondmaskerplicht ook in het CAR goed op te volgen. Dit betekent dat vanaf 6-12-2021 alle kinderen vanaf 6 jaar en ouder een mondmasker dienen te dragen bij het binnenkomen in de wachtzaal en het verplaatsen in de gangen. Eens kind en therapeut neer zitten in de therapieruimte mag het mondmasker uit, indien de afstand bewaard kan worden. De ruimtes worden hierbij ook permanent verlucht.

Verder blijven ook nu onze algemene regels van toepassing:
Kom enkel als je gezond bent, een afspraak hebt en geen nauw contact hebt gehad met een besmet persoon. Wacht buiten tot we jouw kind ophalen of terug brengen. Therapeut en kind wassen de handen voor en na de therapie. Therapeuten houden steeds het mondmasker aan tijdens de therapie.

Aarzel niet telefonisch contact met ons op te nemen indien u vragen hebt!

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!
team CAR Brussel

Centrum voor ambulante revalidatie Brussel

staat in voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren van 2 jaar tot 19 jaar, met uiteenlopende problematieken op vlak van ontwikkeling en gedrag:

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ASS (Autismespectrumstoornis), Complexe ontwikkelingsstoornissen (DCD, taalstoornis, dyslexie, dyscalculie; steeds in combinatie met een andere problematiek), Verstandelijke beperking, Vroeg revalidatie, Gedrags- en emotionele problemen.

Het centrum is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en heeft een revalidatieovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Om in aanmerking te komen voor onderzoek en/of behandeling in ons centrum dient u aangesloten te zijn bij een mutualiteit. De mutualiteit betaalt de revalidatiekosten (onderzoek en behandeling), behalve het remgeld dat evolueert met de index.

De CAR worden erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Als erkende gezondheidsvoorziening kunnen de CAR beroep doen op de financiële steun van het Vlaamse Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).


© 2020 CAR Brussel, All Rights Reserved