Beste ouders, kinderen,

Ten gevolge van de corona epidemie zullen we onze werking op een andere manier moeten organiseren.
We zetten in op digitale dienstverlening. Ook kunnen opdrachten - na afspraak - op het centrum opgehaald worden. Hiervoor onderhouden we wekelijks telefonisch contact.
Afspraken in het centrum zullen enkel nog in geval van hoogdringendheid plaats vinden en indien de geldende veiligheidsmaatregelen gewaarborgd kunnen worden (1,5m afstand, handen wassen voor- en na de therapie,...).
In ieder geval vragen wij u nooit naar CAR Brussel te komen indien u of één van uw huisgenoten ziekteverschijnselen vertoont (neusloop, keelpijn, hoesten, niezen, koorts).

Team CAR Brussel

Het centrum voor ambulante revalidatie Brussel staat in voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren van 2 jaar tot 19 jaar, met uiteenlopende problematieken op vlak van ontwikkeling en gedrag:

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ASS (Autismespectrumstoornis), Complexe ontwikkelingsstoornissen (DCD, taalstoornis, dyslexie, dyscalculie; steeds in combinatie met een andere problematiek), Verstandelijke beperking, Vroeg revalidatie, Gedrags- en emotionele problemen.

Het centrum is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en heeft een revalidatieovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Om in aanmerking te komen voor onderzoek en/of behandeling in ons centrum dient u aangesloten te zijn bij een mutualiteit. De mutualiteit betaalt de revalidatiekosten (onderzoek en behandeling), behalve het remgeld dat evolueert met de index.

De CAR worden erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Als erkende gezondheidsvoorziening kunnen de CAR beroep doen op de financiële steun van het Vlaamse Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).


© 2020 CAR Brussel, All Rights Reserved