CAR Brussel

WERKING

Aanmelding

Uw kind aanmelden kan telefonisch elke donderdag van 14u tot 16u of via volgend aanmeldingsformulier.

Een aanmelding gebeurt meestal op verwijzing van een arts, school of een andere dienst ( CLB, K&G, CKG, DGGZ, COS, Paika, thuisbegeleidingsdienst,..). 

Tijdens het eerste telefonisch contact noteert de maatschappelijk werkster een aantal administratieve gegevens en vraagt zij kort te beschrijven wat de zorgen zijn.

Indien er in het verleden al een multidisciplinaire onderzoek werd gedaan door één van onze partners (COS, Paika, MUCLA, ander ambulant revalidatie centrum,…) vragen wij om de verslagen door te sturen.

Na dit kort telefonisch gesprek kan het zijn dat we nog meer informatie nodig hebben om te besluiten of het kind in aanmerking komt voor een onderzoek.  Dit tweede telefonisch gesprek gaat wat dieper in op de hulpvraag van het kind, ouders en school.

Indien de ouders akkoord gaan, wordt bijkomende informatie opgevraagd bij derden (de verwijzende instantie, de leerkracht,…).

De reeks onderzoeken kunnen pas starten als we een verwijsbrief voor multidisciplinair onderzoek van een arts (huisarts, specialist, CLB arts,…) en een ingevulde vragenlijst (CBCL) ontvingen.

Na een gunstig advies van de mutualiteit start de onderzoekfase.

Onderzoek / Bilan

Op basis van het aangemelde probleem, de ontwikkelingsfase van het kind en de informatie uit het intake-gesprek wordt een onderzoeksprogramma opgesteld.

Deze verloopt als volgt:

 • Intakegesprek door orthopedagoge of psychologe en kinderpsychiater.
 • Intelligentie onderzoek
 • Onderzoek door de kinderpsychiater
 • Psychomotorisch onderzoek
 • Logopedisch onderzoek
 • Psychologisch onderzoek
 • Ergotherapeutisch onderzoek

Multidisciplinair onderzoek vereist een multidisciplinair team. Het team van CAR Brussel vzw bestaat uit: kinderpsychiater, psychologen, een psychologisch assistente, maatschappelijk werkers, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en ondersteunende disciplines.

De resultaten van de onderzoeken worden overlopen tijdens een teamvergadering. We maken een synthese van alle resultaten, die nadien in een adviesgesprek worden besproken met de ouders.  De ouders ontvangen dan ook het onderzoeksverslag.

Indien behandeling wordt voorgesteld en de ouders hiermee akkoord gaan, wordt het kind op de wachtlijst voor therapie gezet.  We sturen een aanvraag voor de terugbetaling van de therapie naar de mutualiteit.

Therapie

Wanneer de multidisciplinaire begeleiding wordt opgestart, zoeken we samen met de ouders en de school naar geschikte momenten.

Het aantal behandelingen per week verschilt naargelang de problematiek en/of de behandelingsfase. 

De behandeling is ambulant: het kind komt op therapie voor één tot twee uur per dag en gaat daarna terug naar huis of school.

De behandelingen gebeuren in principe individueel. Soms worden kleine groepjes gevormd die de behandelingsdoelstellingen ondersteunen.

De behandeling van kleuters en kinderen uit het buitengewoon onderwijs gebeurt meestal overdag, tijdens de schooluren, terwijl de behandeling van lagereschoolkinderen zoveel mogelijk buiten de schooluren gebeurt.  CAR Brussel levert hiervoor de documenten en attesten die nodig zijn om de afwezigheid op school te motiveren.

Tijdens de schoolweken gaan de therapieën door volgens een vast uurrooster. Tijdens de vakantie is er in overleg met de ouders een aangepast uurrooster.

De ouders worden actief betrokken bij de revalidatie: in overleg met de therapeuten kunnen zij de therapie in de verschillende disciplines volgen en minstens tweemaal per jaar wordt een oudergesprek georganiseerd. Ouders kunnen ook steeds op eigen initiatief een overleg aanvragen.

Het team werkt nauw samen met de school, het CLB, en indien nodig met andere diensten of instanties.

Op regelmatige tijdstippen wordt het revalidatieprogramma door het team geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

Het stopzetten van de revalidatie gebeurt na een zorgvuldige evaluatie en in overleg met de ouders.

Team

Wij werken met een multidisciplinair team dat bestaat uit:

 • directie
 • artsen
 • maatschappelijk werkster
 • psychologen en orthopedagoge
 • logopedisten
 • kinesitherapeuten
 • ergotherapeuten
 • psychologisch assistente
 • administratieve medewerkers
 • onderhoudsmedewerkers en chauffeurs

Heb je nog meer vragen over onze werking of wil je meer praktische informatie, neem gerust contact met ons op.


© 2020 CAR Brussel, All Rights Reserved